EU publiceert lijst non-cooperative tax jurisdictions

De Europese Commissie heeft 81 landen bestempeld tot potentieel belastingparadijs.

Deze landen behoeven zeker nadere inspectie, aldus de commissie; waarna ze eventueel gepromoveerd zullen worden naar een nieuw register van landen, die fiscaal een groot risico vormen, voor en in de wereldwijde trend naar fiscale uniformering en transparantie.

Het gaat om een eerste tussenrapportage, waarbij ook een overzicht gegeven wordt van de relevant geachte risicofactoren. De lidstaten moeten zelf bepalen welke landen in aanmerking komen voor dat nader onderzoek

Alle landen binnen en buiten de EU werden onderworpen aan een eerste globale fiscale analyse, op basis van ‘objectieve en neutrale criteria’, om te bepalen in welke mate zij belastingontwijking en ontduiking faciliteren. Van alle landen wordt nu opgegeven wat de economische banden met de EU voorstellen, hoe financieel ‘actief’ ze zijn  en hoe stabiel hun regimes geacht worden.

Veel van de 81 uiteindelijk aangewezen landen scoren hoog op ( de afwezigheid van) fiscale transparantie, lage of nultarieven voor vennootschapsbelasting  en ‘preferential tax regimes’ voor bepaalde ondernemingen – waaronder de VS, Singapore, Hong Kong, de United Arab Emirates en Saudi Arabië.

Een klein aantal landen, te weten Australië, Albanië, Canada, IJsland, Japan, Noorwegen en San Marino, staan wel op de lijst maar blijkbaar is er geen sprake van grote risico's. Daarentegen worden Britse overzeese gebiedsdelen als Jersey, Guernsey, Bermuda, de Kaaiman Eilanden, de Maagdeneilanden en het Isle of Man uitdrukkelijk aangewezen als risicolanden – ook al hebben deze inmiddels wel de automatische uitwisseling van fiscale informatie omarmd.

De EU verklaart opnieuw nauw samen te willen werken met de OESO, in de uiteindelijke weging van ‘gevaarlijke’ landen. Die lijst komt naar verwachting eind 2017 beschikbaar. Niet-compliant landen, dat wil zeggen landen die geen medewerking wensen te verlenen aan het verdere onderzoek, komen uiteindelijk ook op de lijst, waarschuwt de commissie.  

Ons land komt niet voor op deze First step towards a new EU list of third country jurisdictions: Scoreboard. 

 

Gerelateerde artikelen