EU lidstaten moeten groeiende BTW-verschillen wegwerken

De commissaris voor fiscale zaken, Pierre Moscovici, dringt er bij de lidstaten op aan maatregelen te nemen die fraude en misbruik met BTW moeten verminderen.
Een recent rapport van de Commissie stelt dat de EU-landen in 2013 minstens 168 miljard euro aan BTW-inkomsten misliepen. Dat is overigens slechts 15% van de totale verliezen die de 26 lidstaten lijden door fraude, ontwijking, faillissementen en foute heffingen.
 
De VAT Total Tax Liability (VTTL) nam toe met 1,2% , terwijl de geïnde BTW slechts met 1,1% groeide.  In absolute waarde gaat het daarbij om € 2,8 miljard. De zogenaamde ‘VAT-gap’ bedraagt in landen als Zweden en Nederland zo’n 4%, maar tot 41% in Roemenië.
 
Er is weliswaar een VAT-richtlijn van kracht, maar die stelt slechts een minimu van 15% vast. De lidstaten kunnen zelf met dat percentage spelen. En de aldus ontstane verschillen, aldus Moscovici, groeien in plaats van dat ze afnemen – en nodigen alleen maar uit tot ontwijking en misbruik.
 
Gerelateerde artikelen