EU: international accounting rules hebben de crisis van 2008 niet verergerd!

De Europese Commissie publiceerde vrijdag jl. een rapport, dat aan zou tonen dat er geen aanwijzingen zijn dat de adoptie van international accounting rules de bankencrisis van 2008 verergerd heeft – de baten waren hoger dan de kosten.
Tien jaar geleden alweer verving de regelgeving van de independent International Accounting Standards Board (IASB) een lappendeken van nationale regelgeving voor de verslaggeving van ruim 8000 b eursgenoteerde ondernemingen in de EU. Het belangrijkste doel: vergroten van de financiële transparantie en de vergelijkbaarheid van de gegevens in jaarverslagen.
 
Maar veel critici beweren, dat de nieuwe regelgeving de bankencrisis van 2007-2009 juist verergerde, omdat deze de banken toestond te laat maatregelen te treffen tegen ‘bad loans’. Inmiddels zijn de betreffende richtlijnen overal ter wereld aangescherpt.
 
Het nu verschenen rapport  concludeert dat de nieuwe regels inderdaad de transparantie van financiële rapportages verbeterd hebben, dat de kwaliteit van de boekhouding verbeterd is, net als de gemiddelde liquiditeit van de ondernemingen. Bovendien zijn de financieringskosten sinds de invoering alleen maar gedaald.
 
Wel stelt men dat veel betrokkenen geloven dat de EU meer en eerder input had moeten leveren bij de ontwikkeling van de internationae standaarden, en dat de evaluatie van de effecten door de IASB zelf gebaseerd was op een beperkte analyse.
 
Gerelateerde artikelen