EU bepaalt criteria voor zwarte lijst ‘Belastingparadijzen’

De Europese Raad is het eens geworden over de criteria en procedures om ‘niet-coöperatieve’ landen op een zwarte lijst van fiscale zondaars te plaatsen.

Op 8 november jl  besloot de Raad om een dergelijke zwarte lijst in 2017 te openbaren en te vullen met landen die het in de ogen van de Raad fiscaal al te bont maken. Let wel: in die Raad zitten ook landen als Nederland, Ierland en Luxemburg.

De "screening" van vooral landen buiten de EU moet tegen eind september 2017 achter de rug zijn, zodat de Raad de lijst tegen het eind van dat jaar vast kan stellen. Natuurlijk zal de monitoring en beoordeling geen éénmalige exercitie zijn, maar een continu proces uitgevoerd door de Code of Conduct Group (Business Taxation), met steun van het Secretariaat-Generaal van de Raad.

Om al compliant aan de noodzakelijke geachte fiscale transparantie te voldoen zullen landen beoordeeld worden op een aantal criteria. Zo moeten zij voldoen aan., of begoinnen zijn met de codificatie in de lokale wetgeving van, de Common Reporting Standard (CRS), en op zijn laatst in 2018 beginnen met het automatisch uitwisselen van gegevens met EU-landen, en tenminste een ‘grotendeels compliant’ stempel hebben ontvangen van het Global Forum wat betreft het op verzoek uitwisselen van fiscale data. Ook zullen ze het OESO-verdrag over Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MCAA) geratificeerd moeten hebben, of daartoe aanstalten gemaakt hebben.

Ook moet een land kunnen stellen dat het compliant is wat betreft "fair taxation."  Er mag geen sprake zijn van oneerlijke bevoordeling van grote investeerders etc, noch mog een land nog langer “off-shore structuren  faciliteren  die erop gericht zijn om ‘winsten’ administratief binnen te halen die niet terug te voeren zijn op de economische activiteiten ter plekke”. Het land moet ook tegen het eind van 2017 voldoen aan alle minimale anti-BEPS standaarden en een voldoende hebben gekregen van de OESO, op dit gebied.

Nederland zal ongetwijfeld een gepaste reactie formuleren op deze vergaande voorstellen.

tax-news.com/

Gerelateerde artikelen