EP wil niet dat lidstaten die op bevel van EU belasting terugvorderen dat geld zelf houden

Het Europees Parlement vindt dat landen die lijden onder ‘illegale’ belastingafspraken (lees: de derde wereld) gecompenseerd moeten worden, of dat het geld in de EU-pot gestort hoort te worden.
Het EP verwelkomt nogmaals de staatssteunonderzoeken, die de Commissie in 2014 heeft geïnitieerd naar belastingafspraken met Starbucks (NL), Fiat (LUX), Amazon (LUX), Apple (IE) en de Belgische regeling voor overwinst van multinationals; alsmede het daarop volgende onderzoek naar nationale praktijken rond belastingafspraken met multinationals in alle 28 lidstaten. Het roept de lidstaten op volledig mee te werken met het commissieonderzoek en het onderzoek van de Speciale Commissie Belastingafspraken, die het EP in het leven heeft geroepen na onthullingen door journalisten. Ook dringt het EP aan op een herziening van de BTW-richtlijn, die volgens hen niet fraudebestendig is.
 
Maar als de Commissie besluit dat lidstaten geld moeten terugvorderen van bedrijven op basis van belasting gerelateerde staatssteunregels, moet dat geld niet terugvloeien naar die "schuldige" lidstaat, maar naar landen die hier de negatieve gevolgen van ondervinden of naar de EU begroting, zo stelt het EP in een resolutie die dinsdag is aangenomen met 500 stemmen voor, 137 tegen en 73 onthoudingen.
 
Het parlement doet een aantal aanbevelingen om de fiscale concurrentie op de interne markt te verbeteren. Het EP is kritisch op belastingafspraken met multinationals en staatssteun aan banken in de nasleep van de financiële crisis. "Globalisering en de opkomst van de digitale economie vereisen nieuwe regels voor eerlijke belastingheffing, marktdominantie, mogelijkheden voor Europese interventies en internationale samenwerking. De uitdagingen voor de Europese commissie op deze terreinen zijn groter dan ooit en het EP wil actief betrokken worden in het zoeken naar oplossingen", aldus een algemeen aangenomen resolutie.
In die resolutie is er speciale aandacht voor het mededingingsonderzoek naar Google, dat – zo vinden EP-leden – te lang duurt. 
 
Nieuwe criteria voor fusies en overnames in de digitale economie
Het EP wil dat de Commissie nieuwe criteria opstelt voor het bepalen van marktaandeel in de digitale economie. Het vindt het huidige, allesbepalende omzetcriterium niet voldoende om te bepalen of fusies en overnames leiden tot te dominante marktposities. EP-leden onderstrepen dat bedrijven met lage omzetten en hoge opstartverliezen soms enorme klantenbestanden en databanken hebben, waardoor ze sterke marktposities hebben. Als voorbeeld verwijzen ze naar de overname van “WhatsApp” door Facebook.
Beboet ook natuurlijke personen, en niet enkel bedrijven
EP-leden vinden dat de bestaande regels voor boetes op mededingingsovertredingen aangevuld moeten worden met boetes voor de personen die verantwoordelijk zijn. Zulke boetes moeten hoog genoeg zijn om een afschrikken effect te hebben, zo luidt het advies.
Staatssteun bankensector terugbrengen
Verder wil het EP dat de commissie de regels en procedures voor het verlenen van staatssteun in de financiële sector verduidelijkt. Staatssteun voor de bankensector moet worden teruggebracht, in ieder geval voordat de bankenunie af is, zo stelt de resolutie.
Gerelateerde artikelen