Elf fiscale veranderingen in de arbeidsvoorwaarden

Van openbaar vervoer en de bedrijfsmaaltijd tot de 30%-regeling.

Dit jaar zijn er allerlei loongerelateerde wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Elf springen er in het oog. SRA stelde een overzicht samen.

1. Vrije ruimte WKR 

Per 1 januari 2024 is de vrije ruimte binnen de WKR verlaagd naar 1,92 procent over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Vorig jaar was dat 3 procent. Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18 procent.

2. Gebruikelijk loon DGA

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon voor de DGA en de meewerkende partner stijgt in 2024 naar 56.000 euro. Vorig jaar was dat 51.000 euro. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (f waarvan de partner een aanmerkelijk belang heeft, en die ook werk verricht voor die vennootschap. Zij moeten een loon genieten dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden. 

3. Verhoging reiskosten

De vrijgestelde reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, is dit jaar verhoogd naar 23 cent per verreden kilometer. De vrijgestelde reiskostenvergoeding geldt voor alle vormen van vervoer, dus bijvoorbeeld ook voor afgelegde kilometers per fiets of bromfiets. De verhoging naar 0,23 euro per kilometer geldt ook voor de DGA die in dienst is bij de eigen BV.

4. Vrijstelling openbaar vervoer

Vanaf 2024 zijn de regels over belastingvrije abonnementen voor het openbaar vervoer eenvoudiger. Het maakt niet langer uit of een ov-abonnement ter beschikking wordt gesteld, verstrekt of vergoed. De enige voorwaarde is dat het abonnement ook zakelijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. In dat geval is de terbeschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een ov-abonnement gericht vrijgesteld. De gewijzigde regels gelden ook voor de terbeschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een voordeelurenkaart.

5. Wettelijk minimum uurloon

Dit jaar geldt een wettelijk minimum uurloon van 13,27 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Salarisschalen in veel CAO’s moeten worden aangepast. Vaste maand-, week- of dagbedragen bestaan niet meer.

6. Onbelaste vrijwilligersvergoeding

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is dit jaar verhoogd naar 2.100 euro per jaar en 210 euro per maand. De vrijwilligersvergoeding moet binnen de maximale bedragen blijven en de vrijwilliger moet de werkzaamheden niet bij wijze van beroep verrichten. De maximum uurvergoeding die daarbij hoort 5,50 euro. Voor vrijwilligers tot 21 jaar bedraagt deze maximum uurvergoeding 3,25 euro.

7. De  30%-regeling

De fiscale regeling van maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij aan personeel uit het buitenland is gekort. Over maximaal een salaris van maximaal 233.000 euro mag de 30%-regeling worden toegepast. Een uitzondering is er voor personeel uit het buitenland dat in het laatste loontijdvak van 2022 de 30%-regeling genoot. Een voorwaarde om de 30%-regeling toe te passen is dat de desbetreffende werknemer uit het buitenland een specifieke deskundigheid heeft die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is. De werknemer in kwestie moet daarvoor meer dan 46.107euro betaald krijgen. Buitenlandse werknemers tot dertig jaar die hun masterdiploma hebben behaald moeten minimaal 35.048 euro per jaar verdienen

.8. Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Werkgevers met honderd of meer werknemers moeren rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Het gaat om het totaal aantal kilometers dat is afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer, uitgesplitst naar vervoermiddel en brandstoftype. De werkgever moet deze gegevens over 2024 insturen voor 1 juli 2025.

9. Onbelaste thuiswerkvergoeding 

Werkgever mogen voor de extra kosten van thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van 2,35 euro per dag. Dat is twintig cent meer dan vorig jaar.

10. Normbedrag maaltijden uit de kantine

Het normbedrag voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie is 3,90 euro per maaltijd. Als de werkgever deze maaltijden ter beschikking stelt, geldt die als loon in natura waarover loonbelasting verschuldigd is. Vorig jaar was dit normbedrag 3,55 per maaltijd.

11. Hoger premieloon

Het maximum premieloon is dit jaar 71.628 euro tegen 66.956 vorig jaar. Werkgevers kunnen daardoor te maken krijgen met hogere verschuldigde premies, ook als de premiepercentages van bepaalde werknemersverzekeringen ten opzichte van 2023 zijn gedaald. Ook de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) kan voor werknemers én DGA’s met een premieloon vanaf 66.956 euro omhooggaan. De maximum af te dragen Zvw-premie voor werknemers is is nu 4.706 euro. Dat is een toename van  233 euro ten opzichte van 2023..

 

Gerelateerde artikelen