‘Einddatum beslissing bestemming pensioen in eigen beheer uitstellen’

MKB Belangen en ZZP Nederland hebben bij staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën een verzoek ingediend om de einddatum inzake de beslissing over de bestemming van het pensioen in eigen beheer uit stellen.

Per 1 april van dit jaar is het pensioen in eigen beheer afgeschaft; uiterlijk 30 juni moeten directeur-grootaandeelhouders een beslissing hebben genomen over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen. Uit onderzoek van MKB Belangen bleek eerder al dat ruim een derde van de betrokken ondernemers niet op de hoogte is van de nieuwe situatie. Over het bericht ‘Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB’ werden Kamervragen gesteld. Omdat naar aanleiding van de berichtgeving de coulanceregeling tot op heden niet is uitgesteld, hebben MKB Belangen en ZZP Nederland op 31 mei een officieel verzoek ingediend bij het ministerie van Financiën.
 
Naar aanleiding van het onderzoek van MKB Belangen wilde Kamerlid Aukje de Vries (VVD) van staatssecretaris Wiebes van Financiën weten wat zijn beeld is van de bekendheid van de PEB-uitfasering bij accountants. De Vries wilde van Wiebes weten of hij het belangrijk vindt dat ondernemers goed op de hoogte zijn of worden gebracht van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). In reactie hierop liet Wiebes weten de zogeheten coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen niet uit te stellen.
 
MKB Belangen schrijft in het verzoek: “Liefst 82 procent van de deelnemers aan ons onderzoek heeft een pensioenvoorziening in eigen beheer opgebouwd. 35 procent geeft aan geen weet te hebben van de afschaffing van de mogelijkheid een Pensioen in Eigen Beheer op te bouwen. Onze achterban telt 25.000 ondernemers die hiermee te maken hebben. De overgrote meerderheid wordt dus getroffen door deze maatregel, waarvan slechts 15 procent zegt achter de afschaffing te staan. Naar aanleiding van ons onderzoek wordt MKB Belangen overladen met reacties van geschrokken ondernemers.”
 
Volgens de staatssecretaris zijn de maatregelen uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen nu al bijna een jaar bekend. Uitstel van de coulanceperiode is ongewenst, omdat dit niet in lijn is met de beoogde snelle uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De Belastingdienst zou partijen zoveel mogelijk van de actuele stand van zaken op de hoogte houden, maar Wiebes vindt dat het de taak van de adviseurs van dga’s is om hierover te adviseren.
 
Uit het onderzoek van MKB Belangen blijkt verder dat de pensioenvoorziening erg belangrijk is voor ondernemers, maar dat er een grote diversiteit aan kennisniveau bestaat. De voorlichting vanuit de overheid, maar ook vanuit de hoek van accountants, boekhouders en belastingadviseurs, is tekortgeschoten. De deadline van 30 juni lijkt nu voor een zeer aanzienlijke groep dga’s te snel te komen. “Wij dringen dan ook aan op uitstel zodat ondernemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de bestemming van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer”, aldus Adrienne van Veen, MKB Belangen.
 
De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer is per 1 april afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Gerelateerde artikelen