EFRAG publiceert concept-reactie op de problemen rond IFRS9 en de nieuwe standaard voor verzekeringscontracten

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) reageert op de IASB exposure draft ED/2015/11: 'Applying IFRS 9 'Financial Instruments' with IFRS 4 'Insurance Contracts' (Proposed amendments to IFRS 4)'.
EFRAG is positief over de meest recente voorstellen van de IASB, en is van mening dat de tijdelijke ontheffing van de verplichting om IFRS 9 toe te passen een oplossing kan bieden, voor de contradicties die lijken te bestaan tussen IFRS9 en de nieuwe standaard voor verzekeringen. De ‘overlap’oplossing lost alleen maar een aantal boekhoudkundige problemen op, aldus de reactie.Toch voelt EFRAG wel iets voor beide benaderingen, omdat zij elkaar aanvullen. 
 
Stakeholders wordt gevraagd feedback en commentaar te leveren vóór 20 januari 2016. Alle informatie is te vinden via de website van de EFRAG.
 
Gerelateerde artikelen