Eerste vijf maanden 26 procent minder bedrijven en instellingen failliet

De daling van het aantal faillissementen zet door. In de maand mei legden slechts 550 bedrijven en instellingen het loodje, 34 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal daalde het aantal faillissementen de eerste vijf maanden van 2015 met 26 procent tot 3392.

Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2013, toen in Nederland een recordaantal ondernemingen over de kop ging, was er zelfs sprake van een teruggang van 41 procent. Dit blijkt uit cijfers van Faillissementsdossier.nl.

In absolute zin blijft het aantal bankroeten nog steeds hoog. In 2007, vlak voor de crisis, gingen ruim 40 procent minder bedrijven en instellingen failliet. Volgens Faillissementsdossier wordt de versnelde daling in de eerste vijf maanden grotendeels veroorzaakt door het herstel van de economie en het aantrekken van het consumentenvertrouwen, onder meer als gevolg van de lage energieprijzen.

Transportsector veert op

Vooral in de transportsector gingen minder bedrijven onderuit: 126, een daling van 33 procent. Volgens Transport en Logistiek Nederland neemt de bedrijvigheid toe, hetgeen gepaard gaat met een lichte stijging van de omzet. De prijzen blijven echter onder de maat, aldus de brancheorganisatie.

Het aantal faillissementen binnen de transportsector daalde sterk in de categorie pakketbezorgers en koeriers. In de horeca daalde het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden ruim 29 procent. Er gingen vooral minder hotels en cafés onderuit.

Kleine aannemers uit dal

Ook in de bouw gingen aanzienlijk minder bedrijven op de fles. Ten opzichte van 2014 was er in de eerste vijf maanden een daling van 23 procent. Vergeleken bij 2013 was er zelfs sprake van een halvering.
De bouwsector leeft op. In de eerste vijf maanden steeg de omzet met gemiddeld liefst 5 procent. Vooral kleine aannemers met minder dan tien personeelsleden profiteerden.

Op provinciaal niveau daalde het aantal faillissementen het sterkst in Zeeland. Daar gingen slechts 33 bedrijven failliet tegen 71 in de overeenkomstige periode vorig jaar.
Van de vier grote steden presteerde Den Haag het beste. In de residentiestad kromp het aantal bankroeten met 54 procent tot 65.

De cijfers van Faillissementsdossier zijn afkomstig van het Centraal Insolventieregister (CIR). Genoemde aantallen hebben betrekking op alle ondernemingen inclusief eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF’s), stichtingen en verenigingen.

Gerelateerde artikelen