Eerste Kamer neemt Wet uitwerking Autobrief II aan

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen. In het wetsvoorstel zijn maatregelen opgenomen waarmee het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst.

Op 19 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën de Autobrief II aan de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel bevat een uitwerking van de maatregelen die in die brief zijn gepresenteerd. Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop:
1) een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en
2) een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels.

Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet zich voor drie opgaven gesteld:
a. efficiënter sturen op klimaatwinst en intensiever sturen op luchtkwaliteit;
b. robuuster maken van belastinginkomsten;
c. vereenvoudigen van autobelastingen.

Lees ook:

  • Wiebes stuurt Memorie van Antwoord Autobrief II naar Eerste Kamer
  • Tweede Kamer akkoord met Wet uitwerking Autobrief II
  • Reactie Wiebes op Kamervragen en amendementen wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II
  • Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II 
  • Gerelateerde artikelen