Eerste Kamer akkoord met voorstel elektronisch deponeren jaarrekening

De Eerste Kamer heeft dinsdag het voorstel ‘Elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister’ als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bescheiden zoals de jaarrekening uitsluitend langs elektronische weg mogen worden aangeleverd bij het handelsregister op een bij dat besluit voorgeschreven wijze.

In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen standaard Standard Business Reporting (SBR), maar uitsluitend voor zover dit verantwoord is.

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.262, A) op 26 november 2015 aangenomen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen