EBA onderzoekt impact IFRS 9: voorzieningen banken stijgen met gemiddeld 18%

De European Banking Authority onderzocht de gevolgen voor een steekproef van 50 grote en kleine banken.

Europese banken moeten hun kapitaalreserves met gemiddeld 18% laten toenemen, willen zij voldoen aan de nieuwe regels voor het boeken van te verwachten verliezen op leningen, zo concludeert de European Banking Authority.

De toepassing van de standaard die bekend staat als IFRS 9, en die vanaf 2018 van kracht wordt, zal ook de balans van kredietverschaffers fors en negatief raken, zo blijkt uit een  EBA onderzoeksrapport dat gisteren verscheen. De schattingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder een representatieve steekproef van 50 banken in de 28 lidstaten, die bijna allemaal ‘systemisch belang’ geacht worden te hebben.

Achtergrond van de nieuwe standaard is het gegeven uit de crisis van 2008, toen bleek dat de meeste banken alleen voorzieningen troffen voor verliezen nadat ze geleden waren.

Volgens de nieuwe standaard moeten de banken dergelijke verliezen meteen boeken nadat de betreffende lening is uitgekeerd, te berekenen volgens referentiemodellen voor elk soort van kredietverschaffing.

De EBA plant nog een tweede assessment-ronde, waarvan de resultaten in het tweede kwartaal van 2017 verwacht worden. Daarmee hoopt EBA beter zicht te krijgen op de (voortgang van de) implementatie van IFRS9. “De meeste banken zijn nu nog in het stadium, dat ze bezig zijn met het opzetten van de aangepaste systemen – waarbij de groeter banken iets verder gevorderd zijn dan de kleine.”

Driekwart van de in het eerste onderzoek ondervraagde banken verwacht dat IFRS9 zal zorgen voor meer ‘volatiliteit’ van de winstcijfers – omdat de ‘te verwachten verliezen’ elk boekjaar opnieuw gewaardeerd zullen moeten worden.

EBA

 

Trump en de banken

Donald Trump heeft zich meermalen pubielkelijk uitgelaten tégen striktere regelgeving en strikjter toezicht op de bancaire sector – hij is verklaard tegenstander van Dodd-Frank. Men verwacht dan ook weinig goeds ( of juist het omgekeerde, afhankelijk van het perspectief)  van zijn toekomstige minister van Financiën de de manier waarop hij bestaande en nieuwe vacatures in de SEC zal opvullen. 

Wat hij vindt van IFRS laat zich raden… 

Gerelateerde artikelen