Duurzaamheid laag op de agenda bij directies

Internationaal onderzoek laat zien dat directeuren informatie negeren.

Hoewel de druk op bedrijven om te verduurzamen steeds groter wordt, nemen directies dit amper mee in het besluitvormingsproces. De helft van de bedrijven negeert bedrijfsinformatie over duurzaamheid. Bijna een derde (32%) van de bedrijven neemt klimaatrisico’s niet mee in zijn algemene risicoanalyse. En bijna twee derde (64%) publiceert niet een specifiek duurzaamheidsrapport. 

Dit blijkt uit onderzoek van het IMA (Institute of Management Accountants) onder CFO’s en accountants. Ook Nederlandse respondenten gaven hun input in dit wereldwijde onderzoek. 

Ruim een derde (37%) van de bedrijfsdirecties krijgt nooit rapporten waarin klimaatgerelateerde risico’s aangekaart worden, zo blijkt verder uit het onderzoek. Bij bijna twee derde (63%) van de bedrijven ontbreekt het aan een specifieke commissie binnen de directie om klimaatrisico’s te overzien. 

Volgens het IMA scheppen de onderzoeksresultaten een zorgwekkend beeld: Veel directies reageren langzaam op de steeds grotere vraag om te verduurzamen. Ze krijgen niet de nodige informatie en het ontbreekt financiële afdelingen aan faciliteiten om deze informatie aan te leveren.

Dit beeld strookt niet met bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat constateerde dat acht op de tien bedrijven in Nederland het afgelopen jaar maatregelen hebben genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Het IMA wijst erop dat directies vaart moeten maken om duurzaamheid goed op hun agenda te krijgen. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht bedrijven vanaf 2024 om hun klimaatimpact te rapporteren. Zoals het er nu uitziet zijn bedrijven daar nog niet op voorbereid, concludeert het IMA.

“Het identificeren van klimaatrisico’s is de eerste stap, maar nu moeten de meeste bedrijven deze risico’s ook echt gaan aanpakken en managen”, aldus Brigitte de Graaff, voorzitter van IMA’s Sustainable Business Management Global Task Force. “Door besluitvormingsprocessen zo in te richten dat duurzaamheid vanaf het begin wordt meegenomen, kunnen bedrijven hun strategie aanscherpen en resultaten verbeteren.”
 

 

Gerelateerde artikelen