Dubbele belasting: nieuw geschillenbeslechtingssysteem EU goedgekeurd

De Europese Raad keurde vandaag een nieuw systeem goed voor het oplossen van geschillen over dubbele belasting tussen EU-lidstaten. De richtlijn versterkt de mechanismen waarmee geschillen over de interpretatie van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting worden beslecht.

"Dit nieuwe systeem is een grote verbetering. Het zal aanmoedigen tot investeren doordat het een gunstiger belastingklimaat schept en de kosten voor bedrijven vermindert,” aldus Toomas Tõniste, de minister van Financiën van Estland, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

De richtlijn is zonder debat aangenomen tijdens een zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken. De Raad was tijdens zijn zitting van 23 mei 2017 al tot een akkoord gekomen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen