Drie tuchtklachten ingediend tegen accountants door BFT in 2014

In 2014 heeft Bureau Financieel Toezicht (BFT) tegen drie accountants een tuchtklacht ingediend bij de Accountantskamer. Ten aanzien van twee door het BFT ingediende tuchtklachten heeft de tuchtrechter in Zwolle één accountant berispt en één accountant een waarschuwing gegeven. De derde tuchtklacht was eind 2014 nog in behandeling.

Dit meldt het BFT in het Jaarverslag 2014. Het BFT is de verantwoordelijke instantie voor het integrale toezicht op het notariaat en het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders. Daarnaast is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ten aanzien van (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, belastingadviseurs en bedrijfseconomische adviseurs.

Risico-inschatting

In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. Op basis van een risico-inschatting per kantoor (hoog, laag of middel) wordt periodiek een planning opgesteld, die waar nodig op basis van nieuwe signalen wordt bijgesteld. Voor de risico-inschatting wordt een weging toegepast per onderkend risicogebied. Deze risicogebieden zijn: bewaring, liquiditeit, solvabiliteit, resultaat, kwaliteit, integriteit en overig.

Notariskantoren

Het aantal notariskantoren dat onder hoog risico staat in 2014, is ten opzichte van 2013 marginaal afgenomen. De oorzaak hiervan is dat een aantal van deze kantoren hun praktijk beëindigd heeft. Daarnaast is de financiële situatie bij enkele kantoren verbeterd. Eind 2014 staan 56 notariskantoren onder hoog risico (7,0 %). Eind 2013 waren dit 62 kantoren (7,7 %). Het BFT heeft in 2014 in totaal 158 onderzoeken bij notariskantoren uitgevoerd. In 2014 zijn 152 handhavingsmaatregelen opgelegd variërend van een normoverdragend gesprek tot een tuchtklacht. Hiervan zijn 132 schriftelijke waarschuwingen uitgegaan, vooral vanwege het te laat indienen van jaargegevens.

Gerechtsdeurwaarderskantoren

In 2014 waren er minder verlieslijdende gerechtsdeurwaarderskantoren doordat de afname van de omzet gepaard is gegaan met een meer dan evenredige afname van de personeelskosten. Toch is het aantal kantoren dat onder hoog risico staat eind 2014 (16 kantoren ofwel  9,2 %) toegenomen ten opzichte van 2013 (14 kantoren ofwel 8,5 %). Bij de gerechtsdeurwaarders heeft het BFT in 2014 in totaal 38 onderzoeken uitgevoerd. De afdeling Handhaving heeft 32 handhavingsmaatregelen opgelegd. Hiervan zijn 16 schriftelijke waarschuwingen uitgegaan, vooral vanwege te laat indienen van jaargegevens.

Toezicht op naleving WWFT

In 2014 zijn 77 (58 reguliere en 19 bijzondere) onderzoeken afgerond. De onderzoeken leverden 68 aanvullende meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) op. Er zijn 30 handhavingsmaatregelen opgelegd waaronder zeven tuchtklachten tegen accountants en advocaten.

Accountantskantoren speerpunt

In 2014 zijn 58 reguliere onderzoeken afgerond. Accountantskantoren vormden hierbij het speerpunt. Bij accountantskantoren (deze onderzochte kantoren verleenden ook diensten op fiscaal terrein) zijn 53 onderzoeken uitgevoerd. De overige vijf reguliere onderzoeken zijn uitgevoerd bij kleine administratie- en belastingadvieskantoren. De reguliere onderzoeken leverden dertien aanvullende meldingen bij de FIU-NL op.

Tuchtklachten

De zeven tuchtklachten betreffen onder meer klachten over het niet naleven van de meldplicht van ongebruikelijke transacties door drie accountants en vier advocaten. Ten aanzien van twee door het BFT ingediende tuchtklachten heeft de Accountantskamer te Zwolle één accountant berispt en één accountant een waarschuwing gegeven. De overige vijf tuchtklachten waren eind 2014 nog in behandeling.

• Jaarverslag BFT 2014

Gerelateerde artikelen