DNB start nieuw corruptie-onderzoek pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) begint een nieuw onderzoek naar de beheersing van de risico's van corruptie bij pensioenfondsen. Dat meldde DNB donderdag.

Het doel van het onderzoek is dat pensioenfondsen beter inzicht krijgen in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen, zodat ze beter in staat zijn maatregelen te nemen om zich te wapenen tegen corruptie.

De toezichthouder geeft als voorbeeld plekken in de organisatie ‘waar een kennismonopolie hand in hand gaat met een machtsconcentratie’. Daarbij gaat het vooral om onderdelen die op grote (geografische) afstand staan van de rest van de organisatie.

Risico’s zitten ook in de relaties met derde partijen, zoals tussenpersonen, adviseurs, consultants en leveranciers. ‘Dergelijke relaties en de mogelijke daarmee samenhangende privébelangen kunnen beleidsbepalers en/of medewerkers beïnvloeden in hun besluitvorming.’

DNB heeft inmiddels een selectie gemaakt van instellingen met een hoog risicoprofiel. Met deze pensioenfondsen wordt op korte termijn contact opgenomen om het onderzoek aan te kondigen. De toezichthouder zegt niet om welke fondsen het gaat.

DNB benadrukt het belang van dergelijk onderzoek door erop te wijzen dat corruptie een risico vormt voor de financiële stabiliteit van de instelling zelf en de sector als geheel. ‘Het kan leiden tot directe financiële schade en tot verlies aan vertrouwen vanwege maatschappelijke verontwaardiging’, aldus de toezichthouder.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen