DNB: Interne auditfunctie bij verzekeraars moet beter

Solvency II heeft gevolgen voor de inrichting en het functioneren van de interne auditfunctie (IAF) bij verzekeraars. Naar aanleiding daarvan heeft De Nederlandsche Bank eind mei een uitvraag gedaan bij kleine en middelgrote verzekeraars. Volgens Gert-Jan Mostert, toezichthouder en projectleider bij DNB, blijkt uit het onderzoek dat de interne auditfunctie bij kleine en middelgrote verzekeraars nog niet op orde is.

In totaal namen 114 instellingen deel aan de uitvraag in de vorm van een self-assessment. Dit waren kleine en middelgrote verzekeraars die onder Solvency II gaan vallen en een selectie van instellingen die onder Solvency II Basic gaan vallen.

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de verzekeraars die onder Solvency II vallen nog een weg te gaan heeft. De interne auditfunctie is in veel gevallen nog niet geïnstitutionaliseerd of dit is zeer recent gedaan, zodat er vooralsnog alleen een charter aanwezig is. Daarnaast is er een grote groep verzekeraars waarbij bijvoorbeeld het charter aanvullingen behoeft of waarvan de meegestuurde controleplannen en rapportages erg summier zijn. De instellingen die onder het Solvency II Basic-regime vallen zien wij worstelen met het proportionaliteitsbeginsel.

De instellingen die onvoldoende scoorden, moeten van DNB een Plan van Aanpak indienen.

• DNB: Uitvraag interne auditfunctie

Gerelateerde artikelen