DNB: beleggingsinstelling mag winst pas meetellen voor CET1 kapitaal na verificatie accountant

Tussentijdse winsten of einde jaarwinsten van beleggingsinstellingen, die nog niet door een externe accountant zijn geverifieerd, mogen geen deel uitmaken van het Common Tier 1 (CET1) kapitaal. Pas als de externe accountant ze heeft geverifieerd, via een daartoe opgestelde controle- of beoordelingsverklaring, mogen deze winsten worden meegeteld voor het CET1 kapitaal. Hiervan dient ieder kwartaal de Verklaring aan De Nederlandsche Bank overlegd te worden, zo meldt DNB.

De samenstelling van het minimum eigen vermogen (initial capital) voor beleggingsondernemingen bestaat uit Common Tier 1 (CET1) kapitaal. De samenstelling van de CET1 instrumenten is opgenomen in artikel 26 van de CRR. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat een aantal beleggingsondernemingen niet geverifieerde tussentijdse winsten meeneemt in de berekening van het aanwezige minimum eigen vermogen. Dit is niet toegestaan.
 
Niet geverifieerde winsten maken ook geen deel uit van het eigen vermogen, zoals opgenomen in de Verklaring van de FINREP-rapportage (BO_STAT). DNB vraagt beleggingsinstellingen om bij de invulling van de Verklaring hier rekening mee te houden. Overigens maken niet geverifieerde tussentijdse winsten ook geen deel uit van het toetsingsvermogen zoals berekend in de CA1 template.

Gerelateerde artikelen