DNB: ‘Banken moeten meer geld in kas houden’

Nederlandse banken moeten meer geld in kas houden nu er nieuwe regels in de maak zijn die het toezicht op de banken zullen verscherpen. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. Vooral op het gebied van de voor Nederlandse banken belangrijke hypotheken worden de kapitaaleisen verzwaard.

DNB loopt met de waarschuwing alvast vooruit op nieuwe regels waar het Bazelse Comité, dat over bankentoezicht gaat, aan werkt om risico’s beter in kaart te kunnen krijgen en in te dammen. De nieuwe standaardbenadering zal voor Nederlandse banken behoorlijke impact hebben, omdat zij relatief meer krediet verstrekken voor hypotheken in vergelijking met andere landen in Europa.

Internationaal wordt er met argusogen naar de Nederlandse schuldenberg gekeken, omdat in Nederland, mede door de hyptoheekrenteaftrek, gemiddeld gezien veel meer kan worden geleend dan elders.

Hoewel de invoering van de regels waarschijnlijk nog even op zich laat wachten, doen banken er volgens DNB verstandig aan om hun strategie en bedrijfsvoering alvast aan te passen. De Bazelse afspraken dienen als uitgangspunt voor de Europese Commissie om wetgeving op dit terrein voor te bereiden.

DNB zegt zich hard te zullen maken voor de Nederlandse zaak en pleit voor een benadering door het Comité ‘die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles’.

(ANP)

Gerelateerde artikelen