‘DGA gevoelig voor fiscale prikkels’

Uit statistisch onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat DGA’s en hun bedrijven gevoelig zijn voor fiscale prikkels. Het CPB vindt fiscaal gemotiveerde pieken in de verdeling van het gebruikelijk loon en de box 1-grondslag. Daarnaast hebben DGA’s sterk gereageerd op de tijdelijke verlaging in 2007 van het tarief in box 2.

DGA’s schijnen inkomen vooral te schuiven over de tijd door vermogen op te bouwen binnen hun bedrijf. Het CPB kan dynamische belastingplanning echter niet verder onderzoeken, omdat de steekproef te kort is of belastingen op termijn worden ontweken door vervreemding, schenking of emigratie.

In het vandaag door het CPB gepubliceerde ‘Beschrijvende statistiek DGA’s’ wordt eerst kort het belastingstelsel dat van toepassing is op het inkomen van de DGA en zijn bedrijf beschreven. Vervolgens wordt gekeken hoeveel AB-houders een bedrijf bezitten en hoeveel bedrijven (mede) in eigendom zijn van een AB-houder. In de rest van het document beperkt het CPB zich tot bedrijven die één eigenaar hebben, omdat in veruit de meeste gevallen dit de DGA zal zijn.  Daarna worden  kenmerken van DGA-bedrijven gepresenteerd: respectievelijk de verdeling van het fiscaal vermogen en de belastbare winst. Tot slot worden elementen van de IB-aangifte van AB-houders behandeld. Achtereenvolgens komen statistieken van het gebruikelijk loon en de grondslag van box 1, box 2 en box 3 aan bod.

Gerelateerde artikelen