Derk Kappelle nieuwe CFO AEB Amsterdam

Derk Kappelle treedt op 1 februari in dienst bij AEB Holding NV als Chief Financial Officer (CFO). Het college van B&W heeft ingestemd met zijn benoeming.

Kapelle neemt de financiële portefeuille over van Jaap Pranger, die verantwoordelijk blijft voor een tweetal business units naast zijn statutair directeurschap van het warmtebedrijf WPW.

Derk Kappelle (1959) is na zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam bij Shell in dienst getreden waar hij gedurende 26 jaar verschillende management functies heeft bekleed op het gebied van finance, control en risk management in Nederland en in het buitenland. Zo was hij Financieel Directeur van Shell in China, Financieel Manager van het Oliedirectoraat in het Sultanaat Oman, Controller van de Upstream Divisie in Europa, en was hij op het hoofdkantoor in Den Haag eindverantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van verschillende financiële en IT processen en -systemen.

Daarna heeft Kappelle bij Tulip Oil een financiële organisatie opgezet in Nederland en in het buitenland. Als CFO was hij eindverantwoordelijk voor alle financiële activiteiten. Kappelle is momenteel onder andere lid van de Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis in Almere.

Marianne van Leeuwen, voorzitter van de raad van commissarissen: "AEB is na de verzelfstandiging onder leiding van Jeroen de Swart de transitie gestart naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. Er zijn fundamentele verbeteringen in gang gezet en er wordt hard gewerkt om het strategisch plan voor 2014-2018 te realiseren. Met Derk Kappelle krijgt AEB een bestuurder in huis van het kaliber dat noodzakelijk is om haar ambities waar te maken."

Jeroen de Swart, CEO van AEB is blij met de benoeming van Kappelle: "Met zijn veelzijdige ervaring op het gebied van control en risicomanagement is Derk een belangrijke aanwinst voor ons team. Ik kijk uit naar zijn komst en zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van AEB.”

Met de komst van Derk Kappelle zal de directie per 1 februari bestaan uit Jeroen de Swart (CEO), Derk Kappelle (CFO) en Jaap Pranger (Directielid).

Gerelateerde artikelen