Deponeren jaarrekening volgend jaar uitsluitend via XBRL

De verplichte nieuwe vorm van XBRL is een zogenaamde Report Package.

De wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister is deze maand besproken in de ministerraad, die het als een hamerstuk heeft vastgesteld. Het gaat om het verplicht deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

De volgende stap is nu het advies van de Raad van State. Volgens de planning wordt de publicatie van het besluit voor het eind van dit jaar verwacht. Vanaf boekjaar 2025 moeten alle private ondernemingen in Nederland met een vorm van XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De verplichting gaat in voor boekjaren die starten begin 2025.

Ook grote ondernemingen moeten op via deze route hun jaarrekeningen rapporteren. Een groep van grote ondernemingen en daaraan gerelateerde middelgrote dochters genoten nog uitstel van de verplichting. De CSRD-richtlijn schrijft voor dat ESG-informatie opgenomen moet worden in een digitaal bestuursverslag, waarbij de informatie met XBRL is getagd.

Het bestaande SBR Afsprakenstelsel, dat beschrijft op welke wijze in Nederland digitaal moet worden gerapporteerd, wordt uitgebreid met de nieuwe vorm van XBRL. Deze is verplicht van toepassing op het hele jaarverslag, volgens de CSRD-richtlijn. De nieuwe vorm van XBRL is een zogenaamde Report Package, een door XBRL International ontwikkelde variant van een ZIP-bestand. De Report Package moet het jaarverslag in het Inline XBRL-formaat bevatten en een door de onderneming zelf samengestelde taxonomie. In hoofdlijnen komt het er op neer dat grote ondernemingen over boekjaar 2025 in dezelfde vorm moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel als beursgenoteerde ondernemingen.

Ook grote bedrijven moeten jaarrekening indienen via SBR

Gerelateerde artikelen