Deloitte: Middenbedrijf verwacht veel fusies en overnames

De overnameactiviteiten bij de Nederlandse ondernemer laten een sterke groei zien. Maar liefst 42% van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht de komende 12 maanden te fuseren, een overname te doen of juist te worden overgenomen. Ook is men voor het tweede jaar op rij positief gestemd over het ondernemersklimaat. Dit blijkt uit de jaarlijkse Mid Market Monitor van Deloitte over het middenbedrijf.

In het onderzoek wordt de mening van bedrijven gevraagd over het ondernemersklimaat, investeringen en toekomstverwachtingen.

Fusies en overnames

Het middenbedrijf lijkt zich serieus voor te bereiden op overnames of fusies. Wanneer gevraagd werd naar de voorgenomen M&A-activiteiten, was men over het algemeen positief over deze ontwikkelingen. Bijna de helft van de respondenten verwacht de komende periode een fusie of overname. Een fusie of een overnameactiviteit met een Nederlandse concurrent wordt daarbij het meest genoemd. ‘Opvallend is dat mid market bedrijven nu meer en meer over de grens kijken voor overnamemogelijkheden. Niettemin blijft een transactie met een Nederlandse concurrent nog steeds favoriet’, aldus Mennolt Beelen, managing partner bij Deloitte.

Ondernemersklimaat

Wanneer gevraagd wordt naar het huidige ondernemersklimaat, geeft ruim 30% aan positief tegenover het ondernemersklimaat te staan. Vorig jaar was dit nog maar 20%. Een klein percentage van de ondervraagde ondernemers staat nog negatief tegen over het ondernemersklimaat. Zo vindt slechts 11% van de ondernemers het huidige klimaat slecht.

Vervolgens is aan het middenbedrijf gevraagd naar de omzetontwikkeling. Vergelijkbaar met 2014 verwacht een meerderheid van 65% van de ondernemers dat de omzet het komende half jaar zal stijgen.

Wel maken de ondernemers zich zorgen over de ontwikkeling van de lastendruk waaronder de compliancekosten. Maar liefst 44% van de ondernemers verwacht de komende twaalf maanden een stijging van deze kosten.

Technologische ontwikkeling

In de Mid Market Monitor wordt ook gekeken naar de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de organisatie. ‘Het valt op dat de meeste bedrijven alles wat direct met internet te maken heeft, vaak noemen. Denk hierbij aan de cloud (37%) en Internet of things met 33%.’

Ook robotisering maakt een opmars binnen het middenbedrijf. 15% van de ondernemers geeft aan dat er binnen nu en vijf jaar meer robots in hun organisatie zullen zijn. Nog eens 18% geeft aan dat dit waarschijnlijk is.

Gerelateerde artikelen