Deloitte: CFO meer dan ooit bereid risico’s te nemen

Bijna 55% van de Nederlandse corporate CFO’s is bereid balansgerelateerde risico’s te nemen. De risicobereidheid is op het hoogste niveau sinds 2009 en dit uit zich ook op de fusie- en overnamemarkt. Meer dan 60% van deze financieel directeuren verwacht de komende 12 maanden een overname te realiseren. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

54% van de CFO’s denkt dat nu het juiste moment is om risico’s te nemen, ten opzichte van 33% een jaar eerder. Ook verwacht 68% de komende 12 maanden een stijging van hun omzet. Wim Eysink, partner Deloitte audit: ‘De financieel directeur heeft de onzekerheden van afgelopen jaren nu definitief achter zich gelaten en kijkt weer nadrukkelijk naar het laten groeien van hun onderneming. De ‘survival mode’ is ingewisseld voor weer echt ondernemen, inclusief het nemen van de hierbij horende risico’s.’

Nieuw krediet en herfinanciering

Uit de survey blijkt verder dat ter financiering van groei en door de lage rentestanden, bijna 50% van de CFO’s aangeeft nieuw krediet aan te willen trekken. Het eerste kwartaal van 2015 lag dit percentage nog op slechts 23%. Bankleningen worden door 64% van de financieel directeuren gezien als de aantrekkelijkste bron van financiering, gevolgd door bedrijfsobligaties met 41%. Eysink vervolgt: ‘Dit is een teken dat bedrijven bereid zijn te investeren en op zoek gaan naar verschillende vormen van financiering om zo groei te realiseren.’

Gunstige fusie- en overnamemarkt

Een andere indicator voor groei is het feit dat de CFO optimistisch blijft over de vooruitzichten op de fusie- en overnamemarkt. Zo verwacht 88% van de CFO’s een toename in het aantal transacties de komende maanden en geeft 63% zelfs aan zelf een overname te doen.

• CFO Survey 2015 Q2

Gerelateerde artikelen