Dekkingsgraad pensioenfondsen weer stukje omhoog

Nu gaat het over indexeren in plaats van bezuinigen, maar klimaat kan snel omslaan.

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni licht gestegen van 109 naar 110 procent. De rente bleef in juni nagenoeg stabiel, maar de beleggingsportefeuille noteerde flinke rendementen. Na de stabilisatie vorige maand lijken de dekkingsgraden wederom de weg omhoog gevonden te hebben. 

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, risico- en pensioenspecialist die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar ruim 101 procent. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 proent.

 Omdat 101 procent een gemiddelde betreft, zullen er ook fondsen zijn met een lagere beleidsdekkingsgraad, aldus Aon. Met de stijgingen in de eerste helft van het jaar lijken de meeste fondsen echter uit de gevarenzone te zijn. 

De rente daalde beperkt in juni. Per saldo daalde in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 3 basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde echter door de gefaseerde overgang naar de nieuwe systematiek. Door deze twee effecten nam de waarde van de verplichtingen toe met ongeveer 0,9 procent.

In juni kregen beleggers meer vertrouwen door het verdere herstel van de economie. De terugkeer naar ‘normaal’ in de meeste ontwikkelde landen leidde tot hoge groeiverwachtingen voor de wereldeconomie. De OECD verwacht 5,8 procent groei voor dit jaar en 4,4 procent groei voor 2022. 

Spanning op de aandelenmarkten ontstond door de aankondiging van Jerome Powell, voorzitter van de Fed in de VS, dat de discussie over het afbouwen van het opkoopprogramma van obligaties van 120 miljard dollar per maand de komende maanden zal plaatsvinden. De Amerikaanse dollar werd ruim 2% sterker werd ten opzichte van de euro.

De financiële markten lieten positieve rendementen zien. De aandelen van ontwikkelde, opkomende markten en vastgoed stegen met ruim 3 procent. In de vastrentende waardenportefeuille werd slechts een beperkt positief rendement behaald omdat het niveau van de rente nagenoeg gelijk bleef. De totale portefeuille behaalde een positief rendement van ruim 2 procent.

De pensioenfondsen stonden op 1 januari nog gemiddeld op een dekkingsgraad van 100 procent. Nu denken pensioenfondsen alweer aan indexeren, waar ze eerst dachten met kortingen te maken te hebben. Overigens toont de afgelopen periode aan dat ontwikkelingen snel kunnen gaan en deze situatie ook zo weer kan omslaan, zo waarschuwt Aon.

 

Gerelateerde artikelen