De Rol van Auditors, Non-Auditors, en afdelingen Fiscale Zaken in agressieve belastingstrategieën

Bedrijven die zelf aangifte doen of daarvoor een ander dan de controlerend accountant inhuren, zijn meer geneigd tot het fiscale randje te gaan.
In de on-line voorpublicatie van het aanstaande nummer van The Accounting Review van de American Accounting Association wordt een onderzoeksverslag gepubliceerd, gebaseerd op ‘confidentiële gegevens’ van de Amerikaanse Belastingdienst.
 
De centrale vraag van het onderzoek was: Is degeen die primair verantwoordelijk is voor de tax-compliance van een onderneming – de controlerend accountant, een externe non-auditor, of de eigen afdeling Fiscale Zaken) – van invloed op de ‘tax agressiveness’ van die organisatie? 
 
De auteurs rapporteren drie bevindingen:
a. bedrijven die zelf aangifte doen of daarvoor een externe dienstverlener inhuren, niet zijnde hun controlerend accountant, volgen gemeenlijk een meer agressieve belastingstrategie dan bedrijven die hun eigen accountant daarvoor inzetten;
b. als de controlerend accountant fiscale adviezen geeft is de strategie agressiever, ongeacht wie de aangifte verzorgt; en
c. wanneer een van de Big Four de aangifte verzorgt, leidt dat tot minder agressief belastingbeleid wanneer dat kantoor ook de controle doet, dan wanneer een andere accountant de jaarrekening goed moet keuren. 
 
“Deze bevindingen,” aldus de onderzoekers, “helpen ons en beleidsbepalers beter te begrijpen welke rol fiscale dienstverleners spelen, vooral waanneer die dienstverleners ook belast zijn met de jaarrekeningcontrole.” Waarvan akte. 
 
Gerelateerde artikelen