De rol van accountants bij de strijd tegen witwassen

De feiten in de Panama Papers bevestigen nog eens hoe groot wereldwijd het probleem is.

In elk geval blijkt eruit, hoe gebrekkig de compliance is van financiële instellingen waar het gaat om het handhaven van de regels die moeten voorkomen dat kwaadwillende actoren illegaal verkregen fondsen via dan wel met behulp van die instellingen weten te witten.

En dat het daarbij gaat om big business blijkt uit de National Money Laundering Risk Assessment 2015 van de US Treasury: die schat dat de ‘winst’ voortvloeiend uit illegale activiteiten in de VS (inclusief belastingontduiking) jaarlijks $ 300 miljard kost, het equivalent van 2% van hert BNP.

De witwassers gebruiken allerlei sophisticated methoden, transacties en trucs, en weten ook meteen handig gebruik te maken van nieuwigheden als crowdfunding platforms, bitcoins en cyber-payments.

Overal ter wereld ( werkelijk?) proberen overheden de praktijken tegen te gaan, gecoördineerd door de Financial Action Task Force (FATF)  van de OESO en lokale dan wel regionale equivalenten. De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld, naast negen andere speciaal gericht op het tegengaan van terroristenfinanciering.  Zo roept de taskforce overheden op om in dezen de verantwoordelijkheid te regelen van, en toezicht te houden op, “practicing accountants in firms and other Designated Non-Financial Businesses or Professions” zoals advocaten, casino’s, makelaars, juwelenhandelaars, notarissen en andere vrijgevestigde financials. De EU heeft inmiddels, in tegenstelling tot de VS, de aanbevelingen van de FATF omarmd.

Vooral CPA’s hebben hier een belangrijke rol, zo stelt het Journal of Accountancy in een uitgebreid artikel. Zij moeten hun opdrachtgevers helpen adequaat AML-beleid (Anti Mooney Laundering) te ontwikkelen en implementeren, zij moeten  ‘third party due diligence’ onderzoeken verrichten, de werkelijke eigenaren en beslissers kennen en waar nodig onthullen van juridische entiteiten die zij tegenkomen, zij moeten AML-risico’s inventariseren en waarderen, en maatregelen (helpen te) nemen ter mitigatie van de gevolgen, en alert zijn op elke ongewone of verdachte activiteit en transactie.  Ze moeten opdrachtgevers (directies zowel als medewerkers)  trainen in ‘AML awareness’ en risicomanagement, en zelf de benodigde forensische kennis en competenties verwerven en bijhouden.

 

Veel meer over de rol van accountants in AML, inclusief nuttige links, via het Journal of Accountancy.

Gerelateerde artikelen