De nieuwe moraliteit van de belastingstrategie

Betaalt een onderneming wel fair en eerlijk belastingen? Deze overweging kan niet meer ontbreken, in welke belastingstrategie dan ook.
Dezer dagen is (de aanvaardbaarheid van) optimale tax planning onderwerp van menig publiek en minder publiek debat. Politici, toezichthouders en wetgevers buigen zich in toenemende mate over de wenselijkheid en invulling van ‘tax inversion’ deals, het publiek ‘wéét’ dat deze nooit deugen.  
 
In de nasleep van een financiële crisis die het begrip ‘too big to fail’ nieuwe inhoud gaf, zijn de burgers achterdochtig geworden. En overheden, overal ter wereld, zijn wanhopig op zoek naar meer en nieuwe inkomsten. Ondernemingen voelen de druk om almaar transparanter te worden. 
 
Accountants, in en buiten de business, voelen die druk als geen ander. Het is hun taak, de implicaties van elke beslissing rond belastingen tevoren te berekenen. Niet alleen financieel, maar inmiddels ook rekening houdend met het imago en de reputatie van de onderneming.
En dat zijn ondernemingen natuurlijk niet gewend. Vroeger gebeurde dat nadenken over waar en hoeveel belastingen een onderneming zou gaan betalen in stille achterkamertjes. Er waren maar twee dingen belangrijk: compliance en marge. Maar nu moet in elk besluit meegenomen worden of die beslissing misschien gezien kan worden als gebruik maken van de mazen in de wet, als listig of zelfs als niet-vaderlandslievend.
 
Om te meten hoeveel CFO’s zich aantrekken van die publieke opinie in fiscale zaken deed CFO Research onderzoek bij grote Amerikaanse ondernemingen. Gesponsord door KPMG LLP stuurde men een enquete naar bedrijven met meer dan een miljard dollar omzet, aangevuld door diepte-interviews. 
Uit de resultaten blijkt dat veel finance en tax executives vinden dat hun bedrijven heus ‘fair en eerlijk’ belasting (willen) betalen. En inderdaad worden daarbij ook risico’s voor imago en reputatie meegewogen.
 
 
40% van de respondenten meldt dat hun boards en management ‘bekend is’ met het debat en de gevoelens onder politici en het publiek, maar dat ze zich geen bijzondere zorgen daarover maken. De helft van hen, 23% , voelt zich maar ‘engaged’ bij het onderwerp – denkt actief na over reputatiegevolgen en dergelijke. Aan de andere kant meldt 21% dat hun bestuur en management geen interesse heeft in de moraliteit van hun belastingstrategie. 
Het complete rapport Advocating for a Responsible Approach to Tax Planning and Management, is te downloaden via ww2.cfo.com/
Gerelateerde artikelen