De hoogste en laagste huizenprijzen van Nederland

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2017 toegenomen tot ruim 263.000 euro.

In Bloemendaal werd, net als in voorgaande jaren, het meest uitgegeven aan een woning (776.000 euro). In Delfzijl werd gemiddeld met 141.000 euro het minst aan een woning uitgegeven. De verschillen tussen gemeenten zijn in 2017 groter geworden in vergelijking met 2016. 

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte woningen in een gemeente in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. In gemeenten met relatief veel villa’s zal de gemiddelde verkoopprijs daarom doorgaans hoger liggen dan in gemeenten met veel appartementen.

Meest betaald voor huizen in Bloemendaal, het minst in Delfzijl
In Bloemendaal werd in 2017 voor een koopwoning gemiddeld 776.000 euro betaald. Bloemendaal voert, net als in voorgaande jaren, de lijst met hoogste gemiddelde verkoopprijzen aan. In Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede werd in 2017 ook gemiddeld meer dan een half miljoen euro neergeteld voor een koopwoning. Een jaar eerder waren er ook vijf gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs meer dan 500.000 euro was. Heemstede viel toen net onder deze grens (448.000 euro) en Rozendaal zat boven deze grens (544.000 euro).

In het Groningse Delfzijl werd met gemiddeld 141.000 euro het minst betaald voor een koopwoning. In de vier voorgaande jaren had Pekela (ook provincie Groningen) nog de laagste gemiddelde verkoopprijs. Delfzijl was het afgelopen jaar de enige gemeente waar voor een woning gemiddeld minder dan 150.000 euro werd betaald.

Verschillen tussen goedkopere en duurdere gemeenten verder toegenomen
Het verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs in de duurste en goedkoopste gemeente is in 2017 verder toegenomen. In Bloemendaal is de gemiddelde verkoopprijs van een woning nu 5,5 keer zo hoog als die van Delfzijl. Vorig jaar was het verschil nog een factor 5,1. De verschillen tussen de gemiddelde verkoopprijzen van gemeenten waren in 2014 het kleinst.

In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs in 2017 tussen de 195.000 en 337.000 euro. In 10 procent van de gemeenten lag de verkoopprijs onder de 195.000 euro. De gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs lager is dan 195.000 euro liggen vooral aan de randen van Nederland: in Groningen, Friesland en Limburg.

Duurste gemeenten 
In de 10 procent duurste gemeenten lag de verkoopprijs tussen de 337.000 euro en 776.000 duizend euro. Hier valt ook Amsterdam onder met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 408.000 euro. 

De gemiddelde verkoopprijzen in de duurdere gemeenten tonen in het algemeen sterkere fluctuaties over de tijd. In 2008 lagen de gemiddelde verkoopprijzen van deze gemeenten nog hoger, tussen de 347.000 en 837.000 euro. In 2014 was deze bandbreedte afgenomen tot 277.000 – 558.000. De bandbreedte van de 10 procent gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijzen lag in 2014 tussen de 119.000 en 172.000 euro.

Het verschil tussen de prijsontwikkeling van koopwoningen en de gemiddelde transactieprijs
Het CBS publiceert ook de prijsindex bestaande koopwoningen, de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze prijsindex corrigeert voor verschillen in samenstellingen van de verkochte woningen per periode. In de statistiek gemiddelde verkoopprijzen gebeurt dit niet. Een voorbeeld: stel, in februari zijn er kleine tussenwoningen verkocht. In maart wisselden juist veel grote grachtenpanden met tuin van eigenaar. De gemiddelde verkoopprijs zal hierdoor in maart hoger liggen, maar er hoeft geen sprake te zijn van een stijging in de prijsindex bestaande koopwoningen.

Op gemeenteniveau zijn de gemiddelde verkoopprijzen bekend, er wordt geen prijsindex bestaande koopwoningen samengesteld voor alle gemeenten.

Gerelateerde artikelen