De belangrijkste veranderingen in 2015 voor ouders

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe overheidsregels van kracht. Deze regels hebben de nodige invloed op de persoonlijke financiën van veel huishoudens. Vooral voor ouders verdwijnen er een hoop toeslagen waar andere toeslagen voor terug komen.

De doelstelling van het kabinet was om het aantal verschillende kinderregelingen te reduceren. Daarom zijn er een aantal regelingen geschrapt die vooral invloed hebben op de belastingaangifte. Zo konden ouders eerst aanspraak maken op bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor schoolkosten en de aanvullende alleenstaande ouderkorting. Deze verdwijnen grotendeels. In plaats van deze regelingen heeft het kabinet het kindgebonden budget verhoogd.

Verdwijnen TOG
Met de nieuwe regeling is de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) verdwenen. In plaats hiervan ontvangen de ouders dubbele kinderbijslag. Alleenstaande ouders die vorig jaar recht hadden op de TOG ontvangen dit jaar wat extra via de kinderbijslag. 

Kinderbijslag en kindgebonden budget
De kinderbijslag wordt dit jaar eveneens niet gecorrigeerd voor inflatie. De bedragen voor het kindgebonden budget veranderen wel. Consumenten met een inkomen tot €23.000 ontvangen in 2015 meer kindgebonden budget. Consumenten die daar boven verdienen, krijgen minder. Ook de kinderopvangtoeslag is veranderd. Deze is gecorrigeerd naar de inflatie waardoor ouders meer toeslag ontvangen. Ook houden consumenten die in de WW terecht zijn gekomen recht op zes maanden kinderopvangtoeslag, in plaats van de drie maanden die in 2014 golden. 

Ouderschapsverlof en alimentatie
Ouders hebben in 2015 recht op drie dagen ouderschapsverlof, naast het kraamverlof van twee dagen, rond de geboorte van hun kind. Consumenten die kinder- en partneralimentatie betalen zijn slechter af ten opzichte van vorig jaar. Door de aanpassing aan inflatie, betalen zij 0,8 procent meer aan alimentatie. Vooral betalers van kinderalimentatie gaan erop achteruit, omdat ze de kosten niet meer als aftrekpost kunnen gebruiken. Wel kunnen zij een verzoek indienen om de alimentatie te laten herberekenen. Ook de betalers gaan er financieel op achteruit, dus kunnen zij in theorie minder geld betalen. 

Gerelateerde artikelen