Corona Q&A: Managen impact op ondernemingen

Topexperts geven advies over de financiële impact van het coronavirus op ondernemingen.

1) Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid na aanvraag uitstel belastingen

Kunt u uw belasting niet meer betalen door de Coronacrisis? Vraag dan de belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling. Lees verder…

2) Regeling Tozo ook geschikt voor DGA’s?

Wat houdt de regeling voor extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers, nu ook wel bekend onder de naam ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ in en is deze regeling ook van toepassing voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)? Lees verder…

3. Kan DGA gebruikelijk loon verlagen in crisistijd?

Een duurzaam slechte financiële positie kan een reden zijn om het gebruikelijk loon/DGA-salaris lager vast te stellen. Lees verder…

4. Inzicht in Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de NOW wil het kabinet bedrijven die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies vanwege Covid-19 financieel tegemoetkomen om de lonen van werknemers te kunnen doorbetalen. Lees verder…

5. Corona Q&A: Kan ik tijdelijk geen huur betalen voor mijn bedrijfspand?

Huurders staat het water tot aan de lippen en zij willen zo snel mogelijk verlichting van hun maandlasten. Verhuurders hebben ook hun financiële verplichtingen en kunnen vaak niet zomaar akkoord gaan met uitstel van betaling. Bent u huurder of verhuurder en wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn? Lees dit artikel…

6. NOW: rekenvoorbeelden subsidie bij daling loonkosten

Op 6 april 2020 heeft het UWV het NOW loket geopend. Bij de subsidieaanvraag wordt een voorlopige berekening van de subsidie gemaakt. Achteraf wordt de subsidie mogelijk naar beneden bijgesteld. Hieronder een aantal rekenvoorbeelden voor het bepalen van de subsidie in de situatie dat sprake is van een loonkostenvermindering in de periode waarover subsidie is verleend. Lees verder…

7. Kan de DGA gebruik maken van NOW? 

Kan ik als directeur-grootaandeelhouder (DGA) zelf ook gebruik maken van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Lees het antwoord hier…

8. Wijziging NOW: progressieve benadeling in subsidievaststelling bij bedrijfseconomisch ontslag

Op 3 april 2020 is de NOW-regeling op een aantal punten gewijzigd. Werkgevers die tijdens de periode van subsidie-tegemoetkoming een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen, worden met deze wijziging progressief benadeeld in de subsidievaststelling. Hieronder een aantal rekenvoorbeelden voor het bepalen van de subsidie in de situatie dat er sprake is van een loonkostenvermindering in de periode waarover subsidie is verleend. Lees verder…

9. Kan ik omzet sturen/verlagen om gebruik te maken van NOW?

De NOW-regeling (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is een subsidie met als doel het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten van bedrijven/werkgevers. De hoogte van de NOW is afhankelijk van de totale loonsom en de omzetdaling. Ondernemers kunnen bij een terugval van omzet (gedurende een meetperiode van 3 maanden) een loonkostensubsidie ontvangen. Hoe zit dat? 

10. Wat als de economie eind 2020 nog op slot zit?

Het IMF schetst in dat rapport ook voor Nederland een gitzwarte toekomst, waarbij de Lehman-crisis verbleekt. Een vergelijking met de jaren dertig dringt zich op. Het IMF voorspelt voor Nederland voor 2020 een economische groei van -7,5%. Een keiharde recessie dus en dat betekent een ernstig gebrek aan liquiditeit in de economie wat weer tot faillissementen zal leiden. Een ongekend groot aantal zo is de verwachting. Wat betekent dat voor ondernemingen die in zwaar weer komen? 

Ook uw vraag aan een expert voorleggen? Hier kunt hier u uw vraag indienen

Gerelateerde artikelen