OESO wil regels transfer pricing wijzigen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een consultatie gestart over het plan om ondernemingen te laten stoppen met het verschuiven van winsten tussen landen om zo belasting te vermijden.

In de tekst van de zogeheten ‘discussion draft on BEPS Action 8’ wordt geopperd om de regels inzake tranfer pricing (transacties tussen dochterondernemingen in een concern) voor immateriële activa te veranderen.

Tot 29 mei kunnen reacties gestuurd wordennaar de OESO: TransferPricing@oecd.org. Begin juli wordt er in Parijs vergaderd over deze belastingvoorstellen.

• OESO: discussion draft on BEPS Action 8

Gerelateerde artikelen