Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA ingesteld

Met ingang van vandaag is de Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA ingesteld. De Commissie moet de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten onderzoeken.

De Commissie toetst de door haar te beoordelen (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan de Commissie aanbevelingen doen. De Commissie krijgt toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst en bepaalt zelf hoeveel (model)overeenkomsten zij wenst te beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de beoordelingen door de Belastingdienst.

De bevindingen van de Commissie mogen niet herleidbaar zijn tot individuele belastingplichtigen.  De Commissie brengt vóór 31 december 2016 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris van Financiën. 

• Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA

Gerelateerde artikelen