Comeback securitisatie als financieringsinstrument

Het financiële product securitisatie kan een duurzaam financieringsinstrument zijn – zeker als aan de overvloed van goedkoop ECB-geld een einde mocht komen.

Dat stelt Rob Koning van de Dutch Securitisation Association (DSA) in Bank/Wereld Online van de Nederlandse Vereniging van Banken. Securitisatie is het omzetten van normale activa in securities. Die omzetting in effecten gebeurt om leningen te kunnen financieren. 

De aard van dit product maakt het heel geschikt is voor verdere verduurzaming van de economie, stelt Koning. Securitisatie biedt de mogelijkheid het risico van een leningportefeuille ‘op te knippen’. “Overheden kunnen investeren in het hoogste risico, om daarmee andere beleggers mee te krijgen voor het minder risicodragende deel van een securitisatie."

"Met als resultaat dat er méér beleggers in duurzame investeringen kunnen worden betrokken. Ook zorgt securitisatie voor een heel directe band met de leningen die je wilt verduurzamen. De belegger heeft dus meer zekerheid dat zijn geld ook duurzaam wordt besteed.”

Securitisatie kwam na de bankencrisis in 2008 in een kwaad daglicht. Het zou te weinig transparant zijn. Banken die het product wilde voeren moesten veel meer kapitaal aanhouden, wat securitisatie heel duur maakte. 

Sindsdien is het product gestandaardiseerd en minder complex gemaakt. De belegger kan nu elke lening controleren, aldus Koning. 

Per 1 januari 2019 zijn kwaliteitskenmerken opgenomen in nieuwe Europese regelgeving voor securitisaties. Banken hoeven minder kapitaal aan te houden voor securitisaties die voldoen – STS standaarden. Dat maakt securitisatie weer een interessant product.

Op dit moment wil het nog niet hard lopen met securitisatie, omdat banken in overvloed goedkoop geld kunnen krijgen van de Europese Centrale Bank, signaleert Koning. Maar met oplopende inflatie- en renteverwachtingen, zal de rol van de ECB geleidelijk gaan afnemen en securitisatie weer een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de financiering.

 

 

Gerelateerde artikelen