CFO’s van multinationals reageren verdeeld op OESO-plannen om belastingontwijking te bestrijden

Belastingadviseur Taxand ondervroeg CFO’s van grote multinationale ondernemingen over hoe zij tegenover BEPS staan. 57% is voorstander van country-by-country reporting.
Uit het onderzoek concludeert Taxand, dat 52% wel en 48% niet gelooft dat het Base Erosion and Profit Shifting initiatief zal leiden tot een duurzamer mondiaal belastingstelsel. Terwijl 80% van de deelnemers vind dat een fundamentele verandering noodzakelijk is, denkt slechts 55% dat dat ook zal lukken. 
 
De resultaten van het onderzoek werden vorige week donderdag gepubliceerd aan de vooravond van weer een G20 conferentie over herziening van de mondiale belastingstelsels. Multinationale ondernemingen ervaren nu al de gevolgen van het BEPS initiatief, omdat afzonderlijke regeringen steeds agressiever proberen eigen maatregelen tegen belastingontwijking door te voeren, en er steeds meer druk op bedrijven komt om transparant te rapporteren over de gehanteerde belastingstrategieën. 
 
Ondanks toegenomen administratieve lasten  en onduidelijkheid over wie straks welke gegevens zal kunnen inzien, is 57% van de deelnemers aan het onderzoek positief over de plannen om country-by-country rapportage verplicht te stellen. Maar 80% denkt dat de concurrentie tussen landen met belastingmaatregelen de komende jaren toch zal toenemen; 76% is van mening dat juist BEPS dat zal bevorderen. 
 
Gerelateerde artikelen