CBS: MKB-bedrijven met R&D-activiteiten vaak ook internationaal actief

Ruim 60 procent van de kleine en middelgrote bedrijven die van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gebruikmaken, investeert of handelt in goederen in het buitenland. Daarover bericht het CBS vandaag.

De WBSO biedt bedrijven waar speur- en ontwikkelingswerk (research & development) wordt uitgevoerd een verlaging van de af te dragen loonheffing of een vaste aftrek voor zelfstandig ondernemers.

In de maaksector en de groot- en detailhandel is zelfs meer dan 80 procent van de MKB’ers die van de WBSO gebruikmaakten actief in het buitenland. Bij de MKB’ers die geen speur- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien, is dat maar 16,7 procent. Waarom dit percentage lager ligt, is niet onderzocht.

Het CBS onderzocht in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in welke mate MKB-bedrijven  die speur- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien internationaal actief zijn. De meeste recente gegevens die beschikbaar waren hadden betrekking op 2011.

Gerelateerde artikelen