CBS: Laagste aantal faillissementen in vier jaar tijd

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat april 4 zittingsdagen telde en maart 5. Het aantal faillissementen lag in april op het laagste niveau sinds mei 2011.

Meeste faillissementen in de handel, financiële dienstverlening en bouw

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 105 en 81. In de financiële dienstverlening daalde het aantal faillissementen in april met 25, terwijl het aantal faillissementen in de handel ongeveer gelijk bleef. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoort de bouw tot de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet gaan. In april zijn er in de bouw 52 faillissementen uitgesproken, 35 minder dan in de voorgaande maand. Alleen in de specialistische zakelijke diensten (onder meer advies en onderzoek) was de daling met 38 groter.
    
Gemiddeld aantal faillissementen neemt ook iets af

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In april kwam het driemaandsgemiddelde uit op 523. Een maand eerder was dat 534. In februari 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011. Vergeleken met de piek van medio 2013 is het gemiddelde nog steeds relatief laag.

Gerelateerde artikelen