CAMs of KAMs zouden wel eens kunnen verworden tot disclaimers

Ofwel: beperkt strakkere regelgeving ook de professionele aansprakelijkheid van accountants?
Zowel de International Auditing and Assurance Standards Board als de PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, vernieuwden recent hun standaarden  voor de rapportage door controlerend accountants.
 
Doel is, de auditors te dwingen om hun rapporten te verrijken met meer voor de gebruikers van die rapporten relevante informatie, meer inzicht te geven in wat en hoe de auditors onderzocht hebben en te melden welke aspecten echt aandacht vroegen en vragen, de ‘CAMS  of critical audit matters van de PCAOB en de KAMs, ‘key audit matters’ van de IAASB.
 
Wetenschappers waarschuwen nu, dat het opnemen van CAMs/KAMs in de controleverslagen, zoals voorgesteld door de toezichthouders, de geloofwaardigheid van die verslagen wel eens negatief zou kunnen beïnvloeden, en zelfs zou kunnen gaan fungeren als een ‘disclaimer’ waarmee de controlerend accountant zich wapent tegen kritiek.
 De zogenaamde ‘CAM disclosures’, stellen de onderzoekers, zouden zelfs het averechts effect kunnen sorteren dat de “expectations gap”  verkleint – de idee dat beleggers denken dat ge-audite informatie meer assurance biedt dan de accountantscontrole in feite kan bieden.
 
In het onderzoek van de Universiteit van Texas testte men het effect van het toevoegen van CAMs aan het controleverslag, naast de andere ‘innovaties’ uit de nieuwe standaard van de PCAOB, zoals de toevoeging van standaard-teksten als dat de jaarrekening geen materiële fouten bevat “whether due to error or fraud”. 
De conclusie is dat de vernieuwingen alleen zorgen voor meer scepsis en een verlaging van het ‘litigation’ risk, het risico op juridische vervolging wegens nalatigheid of onzorgvuldigheid. 
 
De ‘CAM disclosures’ zouden bepaalde aspecten of onderdelen van de voorgelegde jaarrekening met bijbehorende documentatie te sterk ‘highlighten’, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat de controlerend accountant alleen op die aspecten gelet heeft en zich verder van commentaar of oordeel onthoudt.
Gerelateerde artikelen