Btw-vrijstelling voor chiropractoren

Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat chiropractie vrijgesteld is van btw, zo meldt Witlox Van den Boomen. Het kantoor ziet in deze uitspraak een steun in de rug voor andere hoog gekwalificeerde medici die om wat voor reden dan ook niet zijn opgenomen in het BIG-register.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn alleen nog de diensten verleend door medici opgenomen in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vrijgesteld van btw. De niet-BIG medici, zoals chiropractoren, maar ook osteopaten, acupuncturisten, moeten vanaf dat moment btw in rekening brengen aan hun patiënten, een prijsverhoging van 21%. De rechtbank in Breda heeft voor de chiropractoren beslist dat zij toch de btw-vrijstelling mogen toepassen.

De belangrijkste overweging voor vrijstelling is dat chiropractoren gelijkwaardige diensten verrichten als fysiotherapeuten. Omdat fysiotherapeuten van btw zijn vrijgesteld moeten de chiropractoren ook worden vrijgesteld.

Met deze uitspraak geeft de rechtbank bovendien naar onze mening impliciet aan dat de Wet BIG, in ieder geval voor de chiropractoren, geen juist criterium is om de betreffende dienstverlening vrij te stellen van btw.

Witlox Van den Boomen: ‘Wellicht gaat de Belastingdienst in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Gesteund door de uitspraak van de rechtbank zien wij dit vervolg van de procedure met vertrouwen tegemoet. Daarnaast is deze uitspraak een steun in de rug voor andere hoog gekwalificeerde medici wiens beroep om wat voor reden dan ook niet is opgenomen in de BIG.’

Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB 14/7383

Gerelateerde artikelen