Btw-vrijstelling op sportaccommodaties wordt uitgebreid

Minister Hoekstra van Financiën gaat de btw-sportvrijstellingen in 2019 uitbreiden. Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

De maatregel leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt 241 miljoen euro overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting.

Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie gaat plaatsvinden.

Bron: https://vng.nl/

Gerelateerde artikelen