‘Btw-tarief stapsgewijs omhoog’

Onlangs werd bekend dat het kabinet van plan is om het lage btw-tarief te verhogen. Daarover gaat nu onderhandeld worden tussen kabinet en oppositie. Arjo van Eijsden, partner bij EY Belastingadviseurs, pleit voor een stapsgewijze aanpassing van het btw-tarief om schokeffecten te voorkomen.

Volgens Van Eijsden is een stapsgewijs verhoging de enige reële optie, zo stelt hij in een blog op de site van EY: ‘Een verhoging van het btw-tarief leidt namelijk tot effecten aan de grens; de meest recente verhoging van de accijns op diesel en lpg illustreert dat. Daarnaast kan het aanpassen van de btw-tarieven ook nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de getroffen sectoren. (…) Ik pleit daarom voor een stapsgewijze aanpassing, waarbij het lage tarief langzaam wordt opgetrokken naar het hoge tarief, bijvoorbeeld met 1% per jaar. Op deze wijze kan er financiering gevonden worden voor de verlaging van de lasten op arbeid, terwijl schokeffecten worden voorkomen.’

Gerelateerde artikelen