BTW-plicht voorkomen voor sociaal-culturele instellingen 

De Hoge Raad zette een streep door de vrijstelling van BTW.

Op het nippertje is voorkomen dat sociaal-culturele instellingen die commercieel werk doen BTW-plichtig worden. Het gaat om instellingen voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening en maatschappelijk werk met een winstoogmerk.

Volgens een uitspraak vorige week van de Hoge Raad is de huidige vrijstelling van BTW te ruim geformuleerd en in strijd met de wet, waardoor commerciële instellingen 21 procent BTW moeten heffen. Als reactie daarop heeft het kabinet besloten dat ook sociale-culturele instellingen die winst beogen, de vrijstelling mogen blijven toepassen.

Instellingen die leveringen en diensten van sociale en culturele aard aanbieden, hoeven in Nederland geen BTW af te dragen als zij geen winst beogen. Sommige instellingen die onder deze vrijstelling vallen, mogen daarentegen wel winst behalen.

Het vervallen van de BTW-vrijstelling voor instellingen met een winstoogmerk zou voor deze organisaties grote gevolgen krijgen. Per direct zouden zij BTW moeten heffen en afdragen. Via een apart besluit heeft het kabinet dit voorkomen.

Het kabinet gaat kijken of de Wet op de omzetbelasting 1968 hierop aangepast moet worden. Het beleidsbesluit blijft van kracht tot er een permanente oplossing voor dit probleem is gevonden.
 

 

Gerelateerde artikelen