Btw compliance: informatieverstrekking blijft toenemen

Belastingdiensten binnen Europa vragen steeds meer informatie van bedrijven die in hun land voor de btw zijn geregistreerd en btw-aangiften moeten doen.

Zij doen dit om fraude en misbruik beter op te sporen en zo de btw-inkomsten te verhogen. Maar werkt deze aanpak? Of leidt het tot onnodige kosten voor het bedrijfsleven?

Door Bob van der Steen, Grant Thornton

VAT GAP Report 2017
Het 'VAT GAP Report 2017' van de Europese Commissie geeft per land het percentage en het bedrag in euro's, wat elk land mist als btw-inkomsten. De totale VAT GAP in 2015 in de Europese Unie (EU) bedraagt ongeveer 150 miljard euro, een lichte verbetering van 10 miljard euro ten opzichte van 2014, dus dat is positief.

Nederland doet het relatief genomen niet slecht met een VAT GAP van ongeveer 3.3 miljard, wat zo'n acht procent is van de begrootte opbrengst. Koploper is Zweden dat volgens het staatje meer ophaalt dan verwacht. Italië en Roemenië vallen op in negatieve zin. Opmerkelijk hierbij is dat Italië alleen ongeveer 25 procent van het totale EU verlies van 150 miljard voor rekening neemt. Dit is des te meer opmerkelijk omdat de administratieve lastendruk in Italië buitengewoon hoog is, met naast de btw-aangiften nog allerlei andere rapportages. Roemenië voert de lijst aan met zevenendertig procent van de btw die niet binnenkomt. Ook hier geldt een fikse administratieve druk met de zogenoemde ' btw-verklaringen' op transactieniveau welke maandelijks bij de belastingdienst moeten worden ingediend.

Zijn belastingdiensten voorbereid op meer informatie?
In de regel zijn overheden geneigd om bedrijven te verplichten nog meer informatie te verstrekken in de hoop zo meer opbrengst te genereren. Ze vergeten daarbij vaak het functioneren van de eigen belastingdienst te verbeteren. Het gevolg daarvan is meer administratieve lastendruk bij de bedrijven maar geen hogere btw opbrengsten. Een gunstige uitzondering hierop is Spanje, wat er in is geslaagd het btw-verlies in één jaar met ruim de helft te verminderen.

In de nieuwe plannen van de Europese Commissie is het de bedoeling dat landen ook de btw gaan innen voor andere EU-landen. Voor veel landen is dit geen aantrekkelijke gedachte, gelet op deze cijfers. Een groot gedeelte van de VAT GAP wordt namelijk toegeschreven aan slecht functionerende belastingdiensten. Zowel bedrijven als overheden met goede intenties willen daar niet teveel afhankelijk van zijn.

Wij denken dat bedrijven er aan moeten wennen dat de informatieverstrekking alsmaar meer wordt. Het is daarom van belang dat de geautomatiseerde administratie goed op orde is. Als de belastingdienst vraagt om het hoogstnoodzakelijke en ook in staat is om deze informatie goed te verwerken, dan kan dit leiden tot minder btw-verlies. Wie weet is dat dan weer aanleiding om de btw-tarieven te matigen. Dat is een echte win-win.

Gerelateerde artikelen