BT2015.1 kan niet worden gebruikt

Het is op dit moment nog niet mogelijk rapportages aan te leveren met de BT2015.1. Dit als gevolg van problemen die zijn geconstateerd bij de verwerking van rapportages die zijn aangeleverd met de BT2015.1.

Onlangs heeft het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), waarbinnen ABN AMRO, Rabobank en ING gezamenlijk optrekken, een nieuwe, extra release van de Bankentaxonomie gepubliceerd. Deze BT2015.1 vervangt de BT2015 die eerder dit jaar werd gepubliceerd.

Het FRC en de banken werken op dit moment aan een oplossing voor de geconstateerde problemen. Op dit moment is niet bekend hoe lang dit zal gaan duren.

Het FRC zegt dat wanneer wordt gevraagd jaarcijfers aan te leveren naar de bank men gebruik kan maken van de BT 2014. Softwareleveranciers die de BT2015.1 al ingebouwd en getest hebben, hoeven geen extra aanpassingen te doen.

Gerelateerde artikelen