Brussel wil af van vetorecht belastingzaken

De Europese Commissie vindt dat het veto-recht van lidstaten bij fiscale wetgeving moet verdwijnen.

Nu kan één land belangrijke (fiscale) regelgeving blokkeren. Daardoor komen volgens Brussel "cruciale" voorstellen, zoals de invoering van een Europese winstbelasting voor internetreuzen en een eenvormig btw-stelsel in de EU, niet of met grote vertraging van de grond.
De commissie lanceert een stappenplan voor "geleidelijke overgang naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming". EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen en Douane): "De unanimiteitsregel is niet meer van deze tijd, juridisch problematisch en economisch contraproductief. Ik ben me er volledig van bewust hoe gevoelig dit onderwerp ligt, maar dat betekent niet dat erover praten taboe is. Laten we de discussie vandaag beginnen.

Onomstreden wetgeving

Het dagelijks bestuur van de EU benadrukt dat er niet aan de nationale bevoegdheden van de lidstaten wordt getornd, zoals het recht om zelf de tarieven van inkomsten- en vennootschapsbelasting te bepalen. De commissie wil wel snel meerderheidsbesluiten nemen voor onomstreden wetgeving op het terrein van belastingbeleid, zoals administratieve samenwerking en de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking.
Ook moet het Europees Parlement volgens de commissie "een sterkere stem" krijgen in besluitvorming over toekomstige EU-belastingwetgeving. Voor belastingzaken wordt het parlement nu geraadpleegd, maar de lidstaten kunnen een advies negeren.
De commissie heeft eerder ook bepleit het vetorecht om te zetten in meerderheidsbesluitvorming op bepaalde terreinen van het buitenlandbeleid, zoals mensenrechten, het instellen van sancties en civiele missies naar crisisgebieden. Nederland heeft zich tot nu toe geen voorstander getoond van het afschaffen van het vetorecht.

 [avg-advertorial slug=”bent-u-goed-op-de-hoogte-van-internationale-btw-regels”]

Gerelateerde artikelen