Brussel sleept België voor EU Hof vanwege fiscale discriminatie

De Europese Commissie sleept België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie vanwege de belastingwetgeving waarin inkomsten uit onroerend goed verschillend worden beoordeeld. Op basis daarvan worden inkomsten van Belgische ingezetenen uit onroerend goed in het buitenland hoger aangeslagen dan inkomsten uit vergelijkbaar onroerend goed op Belgisch grondgebied.

Dat houdt in dat de Belgische wetgeving beleggingen in onroerend goed in België bevoordeelt ten nadele van belastingplichtigen die ervoor kiezen te beleggen in vergelijkbaar onroerend goed in andere lidstaten van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit verschil in fiscale behandeling is een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer dat is vastgelegd in artikel 63 VWEU en artikel 40 van de EER-Overeenkomst.

De Commissie heeft België op 22 maart 2012 verzocht de wetgeving aan te passen. Aangezien België de wetgeving niet heeft aangepast, heeft de Commissie besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Gerelateerde artikelen