Brussel dreigt Ierland en Cyprus voor EU Hof te slepen om jaarrekeningrichtlijn

De Europese Commissie geeft Ierland en Cyprus nog twee maanden de tijd om hun wetgeving inzake financiële verslaggeving in lijn te breng met Europese wetgeving. Doen ze dat niet, dan worden ze voor Europese Hof van Justitie gesleept.

Het draait hier om de EU-richtlijn 2013/34/EU. Lidstaten moesten die regelgeving voor 20 juli 2015 omzetten in nationale wetgeving. In september 2015 hadden beide landen dat nog niet gedaan, wat ze kwam te staan op een boze brief uit Brussel. Vandaag laat de Europese Commissie weten dat de absolute deadline over twee maanden is. Is er dan nog geen nationale wetgeving, dacn volgt de gang naar het EU Hof.

EU-richtlijn 2013/34/EU maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het midden- en klein bedrijf (mkb) te vereenvoudigen.

In ons land ging de Eerste Kamer in september 2015 akkoord met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, waarmee EU-richtlijn 2013/34/EU wordt geïmplementeerd. Deze wet regelt onder meer dat zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Ook wordt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen teruggebracht van 11 naar 10 maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

Gerelateerde artikelen