Brochure voor interne auditors in de financiële sector

Een werkgroep met leden van het Instituut van Internal Auditors en de NBA-ledengroep Interne en Overheidsaccountants (LIO) heeft een brochure geschreven over de beginselen voor ondernemingsbesturing, organisatie-inrichting en risicobeheersing voor interne auditors in de financiële sector.

Aan ondernemingen in de financiële sector in Nederland worden veel eisen gesteld, ook ten aanzien van ondernemingsbesturing, organisatie-inrichting en risicobeheersing, gebaseerd op nationale en internationale wet- en regelgeving, toezichtwet- en regelgeving voor bepaalde bedrijfstakken en codes voor corporate governance.

Met een compact en toegankelijk overzicht van deze beginselen, dat breed toepasbaar is, kan de inzichtelijkheid in de eisen worden vergroot en de naleving ervan worden verbeterd. Het overzicht is ook bruikbaar als normenkader bij het periodieke onderzoek dat de meeste Internal Audit Functies binnen de financiële sector periodiek uitvoeren.

Het is niet mogelijk om een normenkader te formuleren dat voor alle financiële ondernemingen van toepassing is. Daarvoor zijn de activiteiten, de omvang, de complexiteit, het risicoprofiel en het maatschappelijk belang te divers. Vandaar dat het overzicht met beginselen ‘op maat’ zal moeten worden toegepast.

• Beginselen voor ondernemingsbesturing, organisatie-inrichting en risicobeheersing

Gerelateerde artikelen