Britse toezichthouder: behoud IASB-standaarden na Brexit

De Financial Reporting Council gaat onderzoeken welke risico’s dreigen voor Britse stelsel voor accounting en auditing.

De ‘accounting watchdog’ adviseert de Britse overheid om ervoor te zorgen, dat het land ook na een Brexit vasthoudt aan de wereldwijde IASB/IFRS standaarden, alhoewel de FRC wel mogelijkheden ziet om deze te verscherpen, indien Groot Brittannië uittreedt.

"De Brexit kan forse consequenties hebben voor hoe wij hier omgaan met internationale standaarden – afhankelijk van de exit-overeenkomst die Groot Brittannië sluit met de EU en de afzonderlijke lidstaten,” aldus Paul George, executive director for corporate governance and reporting van de Financial Reporting Council (FRC). “Wij blijven voorstander van het hanteren van één wereldwijde set standaards.”

Een groep Britse advocaten heeft al ver voor de Brexit kritiek uitgeoefend op de standaarden van de IASB, omdat deze in hun vaagheid en rekbaarheid een negatieve bijdrage geleverd zouden hebben aan de financiële crisis.

In een rapport dat vandaag verschijnt belooft de FRC om uitgebreid te onderzoeken welke risico’s er kunnen ontstaan voor de Britse accounting-praktijk, inclusief een aantal aanbevelingen hoe dat te verbeteren.

 Dat rapport beschrijft de bevindingen van een nadere inspectie van de jaarrekeningen van 192 ondernemingen. Het oordeel van de FRC is over het algemeen positief, maar “Een evenwichtiger kijk op de resultaten in die jaarrekeningen zou geen kwaad kunnen”, luidt het Britse eufemisme.

“Het vertrouwen dat de samenleving stelt in die rapportages wordt geërodeerd door het onjuiste gebruik van onderliggende winstcijfers, door het misbruiken van alternatieve prestatiemaatstaven en het te vaak niet erkennen of geheim houden van slechter dan verwachte resultaten,” aldus de FRC.

Van de 192 ondernemingen kregen er 33 een waarschuwing, dat de FRC de volgende keer met extra zorg hun (fiscale) jaarcijfers en jaarverslagen gaat controleren, “in order to encourage more transparency."

ibtimes

Gerelateerde artikelen