Britse pensioenfondsen komen bijna een biljoen Euro tekort

Gezamenlijk tekort steeg in één maand met £100 miljard - hopen op snelle Brexit?
De 6000 (!) pensioenfondsen, die in het Verenigd Koninkrijk (nog) zogenaamde ‘defined benefit’ pensioenen bieden,  met garanties en toezeggingen over de hoogte ervan, komen op dit moment de lieve som van £710 miljard tekort om aan hun verplichtingen te voldoen.
Volgens PwC hebben zij nu samen £1450 miljard in kas, maar hun verplichtingen aan huidige en toekomstige pensionado’s  belopen £2160 miljard. 
 
Het probleem kwam aan het licht toen Carclo, een beursgenoteerde plasticfabrikant, besloot geen dividend uit te keren omdat de almaar stijgende tekorten van het bedrijfspensioenfonds Britse regelgeving triggerde, die verbiedt bij te hoge tekorten nog dividend uit te keren.
 
De vraag die hierbij rijst, in het kader van de EU-IORP richtlijn is: wanneer is de Brexit een juridisch feit? 
 
Uit een recent artikel van dr.mr. H. van Meerten, hoogleraar, advocaat, lid Raad van Toezicht Robeco PPI en van de Raad van Toezicht DMFCO (onderhevig aan goedkeuring DNB) citeren wij:
 
"Ook heeft het EU-hof bepaald dat pensioenfondsen hun garanties moeten nakomen. Lukt dat ze niet, dan is de staat aansprakelijk. Bij Britse pensioenfondsen is het gat tussen verplichtingen en bezittingen inmiddels opgelopen tot 950 miljard pond.
Door deze staatsaansprakelijkheid kan dit gigantische tekort ook Nederland raken. De Britten blijven nog wel even EU-lid, en de economieën van de EU-landen zijn zeer met elkaar verknoopt. Het Verenigd Koninkrijk lijkt de rekening niet alleen te kunnen betalen – het land kan niet korten, zoals Nederland. Steun van andere landen lijkt dan onvermijdelijk. We hebben dat bij de bankencrisis gezien."
 
Gerelateerde artikelen